The Assault - Bombbattle

行動:
突擊

贏,或者 #Getblasted!搭配自定設計嘅高科技遊戲,連接觸控式屏幕、感應器、物聯網裝置同數碼排行榜,呢就係Bomb Battle!快啲召集返你嘅拆彈小隊啦。

突擊

喺香港觀塘呢個密集嘅工業區,恐怖份子一直窩藏喺大廈入面進行非法毒品交易。

 

你嘅精英小隊《突擊》收到情報知道佢哋嘅活動,發動咗一次行動,企圖拘捕佢哋。

 

你有冇資格格拯救觀塘阻止恐怖份子嘅陰謀?時鐘嘅滴答聲唔等人,香港嘅命運就掌握喺你手中。

Find The Bomb

恐怖份子發現咗你哋嘅行動,佢哋喺周圍地區設置炸彈,以阻止你哋接近。為咗確保之後能安全撤離,你哋必須搞清楚炸彈喺邊度,然後將佢哋除掉。

測試的感官:

#

Medusa's Gaze

唔好郁!呢個地區到處都係精密嘅活動感應器,任何微小嘅移動都會驚動守衛。輸入牆上特定嘅密碼將佢哋關閉。不過記住,佢哋到處都有眼睛,所以要小心行動!

測試的感官:

#

Scream It Out

哎呀!你哋被困喺一個房間入面,而門太厚,唔能夠直接用工具通過。你哋只能使用一個微型聲控球,將佢導向細細嘅鎖眼,然後解門鎖。你哋嘅聲音係你哋唯一嘅希望!

測試的感官:

#

Valve Breaker

恐怖份子已經喺整個樓宇嘅主要污水管道上設置炸藥。如果引爆咗,大量嘅水將會將所有證據連同你一齊被沖走。拆除炸藥,唔好畀佢哋逃走!

測試的感官:

#
zh_HKChinese